;

اطلاعیه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه صنعتی غذایی زر (سهامی عام)

آخرین اخبار

تیتر خبر

مراسم تودیع مدیرعامل جدید شرکت توسعه صنعتی غذایی زر (سهامی عام) برگزار شد. در این مراسم که با حضور...

تیتر خبر

مراسم تودیع مدیرعامل جدید شرکت توسعه صنعتی غذایی زر (سهامی عام) برگزار شد. در این مراسم که با حضور...

تیتر خبر

مراسم تودیع مدیرعامل جدید شرکت توسعه صنعتی غذایی زر (سهامی عام) برگزار شد. در این مراسم که با حضور...


دسترسی آسان

آخرین اخبار